فیلتر محصول

Obstetrics/Gynecology

در حال نمایش 8 نتیجه

Advances in OB/GYN Ultrasound Imaging 2019

قیمت اصلی 850,000 تومان بود.قیمت فعلی 600,000 تومان است. 29% تخفیف

Advances in Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 2020

قیمت اصلی 900,000 تومان بود.قیمت فعلی 650,000 تومان است. 28% تخفیف

Classic Lectures in Clinical Ultrasound 2020

قیمت اصلی 900,000 تومان بود.قیمت فعلی 590,000 تومان است. 34% تخفیف

Clinical Breast Imaging and Interventions Update 2020

قیمت اصلی 890,000 تومان بود.قیمت فعلی 550,000 تومان است. 38% تخفیف

Osler Obstetrics & Gynecology Online Review 2020

قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 590,000 تومان است. 26% تخفیف

مجموعه فیلم آموزشی – Fetal Echocardiograohy 2020

قیمت اصلی 990,000 تومان بود.قیمت فعلی 590,000 تومان است. 40% تخفیف