فیلتر محصول

فروشگاه

نمایش 1–30 از 451 نتیجه

(pdf + videos)teorhinoplasty book 2nd edition by dr teoman dogan 2023

قیمت اصلی 1,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 550,000 تومان است. 45% تخفیف

123sonogaphy Thyroid Ultrasound MasterClass

قیمت اصلی 700,000 تومان بود.قیمت فعلی 600,000 تومان است. 14% تخفیف

123Sonography Echo BachelorClass 2019

قیمت اصلی 650,000 تومان بود.قیمت فعلی 590,000 تومان است. 9% تخفیف

123Sonography Echo Masters Course 2019

قیمت اصلی 850,000 تومان بود.قیمت فعلی 690,000 تومان است. 19% تخفیف

123sonography Musculoskeletal Ultrasound BachelorClass | 2019

قیمت اصلی 650,000 تومان بود.قیمت فعلی 600,000 تومان است. 8% تخفیف

123Sonography OBGYN Ultrasound BachelorClass 2022

قیمت اصلی 1,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 750,000 تومان است. 25% تخفیف

2017 MD Codes TM (Dr.Mauricio de Maio)

قیمت اصلی 1,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 800,000 تومان است. 20% تخفیف

2018 Magnetic Resonance Imaging National Symposium

قیمت اصلی 600,000 تومان بود.قیمت فعلی 490,000 تومان است. 18% تخفیف

2018 Reconstructive Surgery Symposium

قیمت اصلی 900,000 تومان بود.قیمت فعلی 650,000 تومان است. 28% تخفیف

2019 ACC heart songs 4

قیمت اصلی 500,000 تومان بود.قیمت فعلی 350,000 تومان است. 30% تخفیف

2019 AAN Cerebrovascular Disease and Interventional Neurology

قیمت اصلی 700,000 تومان بود.قیمت فعلی 590,000 تومان است. 16% تخفیف